seven

Bli familjehem

En trygg plats

Har ni plats i både hjärta och i ert hem? Som familjehem kan Ni erbjuda barn och ungdomar med små och stora behov, en trygg plats i livet.

Bli familjehem

Att vara familjehem innebär att man hjälper ett barn till en god uppväxt och utveckling genom att ge kärlek, omsorg och trygghet. Ni har även ansvar för det vardagliga och det praktiska som sker dagligen i en familj.

Vem kan bli familjehem?

Alla former av familjer kan bli familjehem. Det behöver inte vara två föräldragestalter. Bostaden kan finnas på landet eller i tätorten. I en lägenhet eller småhus. Viktigt för Er att tänka på, är att Ni ska kunna visa på en stabil grund och ha hållbara resurser för att ta emot ett barn. Tid, tålamod, uppmärksamhet och engagemang är betydelsefullt när Ni väljer att bli familjehem. 

Ersättning

Som familjehem betraktas Ni som en uppdragstagare. Ni får ett arvode samt en omkostnadsersättning som utbetalas månadsvis. Arvodet är en ersättning som Ni får för det arbete det för med sig att vara familjehem. Omkostnadsersättningen ska täcka de omkostnader som placeringen för med sig, exempelvis kostnad för mat, kläder och fritid. 

Hur blir man familjehem? 

För att bli familjehem behöver man gå igenom en familjehemsutredning. Denna syftar till att säkerställa att familjehemmet kan tillgodose de behov och resurser som krävs för att ta hand om ett barn. Man behöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. 

Den inledande utredningen görs av en familjehemskonsulent som träffar familjen i familjens hem. 

Det är socialnämnden i det aktuella barnets hemkommun som beslutar om, och har ansvar för placeringen. Socialnämnden måste godkänna familjehemmet efter sin egen utredning.

Kontakta oss för mer information kring vad det innebär att bli familjehem.

Vi stöttar er

Vi på Bellium strävar efter att våra familjehem aldrig ska känna sig ensamma eller utelämnade. Vi finns alltid där, och stöttar er både i vardagen och i uppkomna situationer  i barnets liv. Vi finns alltid ett samtal bort och vägleder er i stort som smått. Vi fungerar även som en länk mellan familjehemmet, socialnämnden och biologiska nätverket.

Ni ges möjlighet att samverka med andra familjer, då vi anordnar utbildningar, temadagar och gemensamma aktiviteter. Detta för att öka kunskap och stärka er i rollen som familjehem, och andra i samma situation.