seven

För kommuner

Vi hjälper även kommuner

Är Ni som kommun intresserad av att placera i något av Belliums familjehem eller jourhem?

Information till kommuner 

Kontakta oss på telefon 072-3735843.

Vi kan erbjuda placering i behandlingsfamilj /förstärkt familjehem. Kontakta oss för närmare information.

Vi erbjuder även separata tjänster i form av utbildning och handledning till familjehem, genom legitimerad psykolog med lång erfarenhet av dessa tjänster.